States

 

         

Department of Botany and Plant Physiology

Irina I. Kontsevaya

Nikolai M. Daineko

Sergey F. Timofeev

Olga M. Hramchenkova 

Ludmila V. Shevtsova

Andrei Tsurykau

__________________________________

Bachura Julia

Zhadko Svetlana


Department of Zoology and Conservation

Andrey V. Gulakov

Grigory G. Goncharenko

Rossashko I. Fedorovna

__________________________________


Surkov Alexander

Kurachenko Irina

Azyavchikova Tatiana

Zyatkov Sergey

Lysenko Anastasia

Potapov Dmitry

Larisa A. Evtuhova

Alexander M. Dvornik

Denis N. Drozdov

Alexander N. Perevolotsky

Elena A. Tsvetkova

Tamara V. Arastovich

__________________________________

 

Kozhedub Tatiana

 


Department of Chemistry

Elena V. Vorobyeva

Natalia I. Drozdova

Tatyana V. Makarenko

Valentina G. Sviridenko

Albina V. Hadanovich

__________________________________


Belyaeva Lyudmila

Pyrh OlgaDepartment of Forestry disciplines

Marina S. Lazareva

Vladimir M. Efimenko


Peter V. Kolodiy

 

Nikolai V. Mitin


Alexander E. Padutov

 

Perevolotskaya V. Tatiana

 

Vyacheslav V. Truhonovets

__________________________________


Alexander Klimov


Ludmila Klimovich

 

Maltsev  Natalia

 

Kolodiy Tatiana